Politika privatnosti

1. Uvodne napomene

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika), zajedno sa Uvjetima korištenja , regulira način na koji društvo Golden Cube d.o.o. Trg hrvatskih velikana bb (Rondo) 88000 Mostar (u daljem tekstu: Društvo) kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i čuva osobne podatke korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: Vi/Klijenti).

Kao Vaš poslovni partner, opredijeljeni smo na poštivanje svih relevantnih standarda u načinu ophođenja prema ličnim podacima, a naročito:

 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik BiH 49/06)
 2. Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Politika se primjenjuje samo na usluge koje mi kao Društvo nudimo Klijentima, kao i na sve povezane aktivnosti sa našim uslugama poput anketa, aktivnosti na društvenim mrežama, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima

2. Koje podatke prikupljamo i za koju svrhu?

Prikupljamo samo one osobne podatke Klijenata koji su nam neophodni radi uspostavljanja poslovnog odnosa i kvalitetnog pružanja usluga. Podatke koje prikupljamo svrstavamo u sljedeće grupe:

Podaci koji su potrebni isključivo za uspostavu poslovnog odnosa i plaćanje usluga:

Kontakt podaci poput e-mail adrese, korisničkog imena, broja telefona;

Podaci koji su potrebni u statističke svrhe, s ciljem unaprjeđenja iskustva korištenja usluge u pogledu njene funkcionalnosti i sigurnosti:

IP adresa; Informacije o korištenju aplikacije i usluge;

3. Pravni osnov za prikupljanje podataka

Pravni osnov za prikupljanje podataka sadržan je u čl. 6. tač. a) i b) Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH, a koji podrazumijevaju:

 1. prikupljanje podataka kako bi Društvo ispunilo obaveze predviđene zakonima relevantnim za pružanje usluge.
 2. prikupljanje podataka kako bi potencijalni korisnik usluge stupio u ugovorni odnos s Društvom i koristio uslugu za koju je zainteresiran.

4. Sigurnost i čuvanje podataka

U obradi osobnih podataka, Društvo poduzima sve tehničke i organizacijske mjere s ciljem postizanja sigurnosti podataka zasnovane na važećim regulatornim standardima.

U slučaju bilo kakvog sigurnosnog incidenta, Društvo će poduzeti sve mjere i u roku od 72 sata obavijestiti nadležna tijela i nositelje podataka putem dostavljenih kontakata o sigurnosnom incidentu i eventualnim posljedicama i rizicima proizašlim iz takvog incidenta.

Podaci Klijenata se čuvaju u zavisnosti od načina na koji su prikupljeni. Ukoliko ste podatke dali na temelju Vaše suglasnosti, čuvanje traje sve dok je validna Vaša suglasnost. Ukoliko ste podatke dali s ciljem korištenja usluge, podaci se čuvaju onoliko dugo koliko ste korisnik usluge. Prestankom korištenja usluge, brišu se i Vaši podaci i neće biti korišteni za svrhe za koje su bili do tada korišteni.

5. Dijeljenje podataka s trećim stranama

U svrhu osiguranja najkvalitetnijeg korisničkog iskustva i zadovoljavanja regulatornih zahtjeva, Vaše informacije možemo dijeliti sa sljedećim trećim stranama:

 1. Poslovni partneri
   Možemo dijeliti Vaše informacije sa poslovnim partnerima koji sudjeluju u našim marketinškim aktivnostima i koji osiguravaju popuste za korisnike, kao i druge oblike pogodnosti.
   Marketing oglasi se mogu pojaviti kod Klijenata putem e-mail pošte ili notifikacijama prilikom korištenja interneta i aplikacije Društva. Od dijeljenja Vaših podataka i slanja naših marketinških poruka možete odustati u bilo kojem trenutku putem “option out” opcije u marketing obavještenjima ili slanjem e-maila na kontakt iz odjeljka 7. Politike.
 2. Trećim stranama kao partnerima u pružanju usluge
  • Kako bismo osigurali najkvalitetniju uslugu, Vaše podatke dijelimo s našim partnerima u pružanju usluge, koji se ogledaju u čuvanju podataka, procesuiranju raznih oblika plaćanja, zaštite od prevara i dr…,
 3. Regulatorni zahtjevi
  • U slučaju bilo kakvih regulatornih zahtjeva, od strane sudova, poreznih tijela, policijskih organa, tužilaštava ili drugih agencija za provedbu zakona Bosne i Hercegovine, biti ćemo dužni, na temelju pristiglih zahtjeva, podatke proslijediti tim institucijama, što je i obaveza Društva u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine.

   Svako dijeljenje podataka koje prikupljamo predmet je ove Politike i detaljnije informacije o partnerima kojima dijelimo podatke možete dobiti putem kontaktiranja na e-mail adresu navedenu u sekciji za kontakte.

Vaša prava

U skladu s odredbama ove Politike i važećih propisa, kao naš Klijent imate sljedeća prava:

 1. Pravo pristupa i dostavljanja informacija
  • Kao korisnik usluge imate pravo znati, u svakom trenutku, koje osobne podatke koristimo te na koji način ih obrađujemo.
 2. Ispravljanje, brisanje i blokiranje podataka
  • Ukoliko primijetite netočan ili pogrešno obrađen podataka imate pravo tražiti ispravku istog.
  • Ukoliko smatrate da nema više potrebe za obradom Vaših podataka, možete ostvariti pravo na zaborav koje uključuje brisanje Vaših osobnih podataka koje je Društvo obrađivalo.
 3. Pravo na prigovor
  • U slučaju postojanja bilo kakve sumnje na nezakonito obradu osobnih podataka imate pravo podnošenja prigovora na kontakt naveden u odjeljku 7.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi ove Politike ili ukoliko želite podnijeti prigovor, to možete učiniti na e-mail: [email protected]

8. Izmjene Politike

Politika je podložna izmjenama, a o eventualnom mijenjanju odredbi korisnici će biti blagovremeno obaviješteni putem e-mail adrese.